Pim

Een instrument dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatief kwetsbare mensen en hun begeleiders inzichtelijk maakt.

Meten in de zorg is een hot item en te pas en onpas worden patiënten/cliënten onderworpen aan het invullen van allerlei vragenlijsten. Met PIM hebben we, in nauwe samenwerking met de Hogeschool Zuyd, een tool ontwikkeld waarmee ook mensen die communicatief zwakker zijn kunnen worden gehoord.

De relatie met een begeleider bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van zorg. Een goede kwaliteit van deze relatie draagt bij aan positieve uitkomsten: hogere cliënttevredenheid, besparing van tijd en kosten, minder diagnostisch testen, betere emotionele gezondheid en sneller herstel van ongemak.

Vector 4

  • Carteijnstraat 6a, Bunde
  • +31 (0)43 365 5908
  • Google Maps